Komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych 2011


105Na #1400+1401+1402
W okresie Wszystkich Świętych 2011 transport zbiorowy w Gdańsku będzie funkcjonował na szczególnych zasadach. Wybrane linie zostaną zawieszone, będą kursować wg zmienionych rozkładów lub na zmienionych trasach. Uruchomione będą dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe mające status linii zwykłych - obowiązuje taryfa biletowa dla linii zwykłych.

Sobota, 29.10.2011 i Niedziela, 30.10.2011

Komunikacja tramwajowa
W godzinach ramowych 8:00- 17:00 do Siedlec dojadą dodatkowe linie cmentarne:

» 62: Zajezdnia Wrzeszcz - Oliwa - Przymorze - Zaspa - Opera - Dworzec Główny - Siedlce, z częstotliwością co 20 minut.


Informacja skrócona
w formacie PDF

» 64: Nowy Port - Letnica - Dworzec Główny - Siedlce, z częstotliwością co 20 minut.
» 69: Stogi Pasanil - Przeróbka - Brama Wyżynna - Siedlce, z częstotliwością co 20 minut.

Pozostałe linie tramwajowe:
» 2, 3, 5, 6, 11, 12: Obowiązują aktualne sobotnio-świąteczne rozkłady jazdy.
» 8: Wybrane kursy nie będą wykonane:
godz. 04:02 z przystanku "Brama Oliwska" do Oliwy p. Zaspę,
godz. 23:30 z Oliwy do zaj. Nowy Port przez Zaspę-Centrum.
» 94: Obowiązuje zmieniony rozkład jazdy.

Komunikacja autobusowa
W dniu 29.10.2011 obowiązują aktualne sobotnie rozkłady jazdy, a w dniu 30.10.2011 aktualne rozkłady świąteczne.
» 142, 227: W godz. 08:30-16:30 następuje zwiększenie częstotliwości do co 10 minut.
» W godz. 08:30-16:30 zostaje uruchomiona dodatkowo linia 262 po stałej trasie z częstotliwością co 20 minut.
» T3: Linia zastępcza w godz. 08:30-16:00 funkcjonuje ze zwiększoną częstotliwością co około 10 minut.
» 108 i 118: dodatkowy przystanek „Cmentarna” na ul. Stoczniowców w kierunku Chełmu/Ujeściska (na wysokości stałego przystanku w kierunku Centrum).
» 210: Obowiązuje dodatkowy przystanek „Cmentarz Garnizonowy” na ul. Dąbrowskiego, za skrzyżowaniem z ul. 3 Maja w kier. Suchanina (tj. na wysokości stacji paliw).
Wybrane inne linie zostaną zasilone dodatkowymi autobusami przegubowymi.


Poniedziałek, 31.10.2011

Komunikacja tramwajowa
Wszystkie linie: Obowiązują aktualne powszednie rozkłady jazdy.

Komunikacja autobusowa
Wszystkie linie: Funkcjonują wg powszednich rozkładów jazdy, ważnych w okresie nauki szkolnej.
» 162, 195, 227: W godz. 08:30-13:30 obowiązuje podwojenie częstotliwości funkcjonowania.
» 108, 118: Obowiązuje dodatkowy przystanek „Cmentarna” na ul. Stoczniowców (jak w dniach 29. i 30.10.2011).
» 210: Obowiązuje dodatkowy przystanek „Cmentarz Garnizonowy” na ul. Dąbrowskiego w kier. Suchanina.
Wybrane inne linie zostaną zasilone dodatkowymi autobusami przegubowymi.

Wtorek, 01.11.2011

Komunikacja tramwajowa
Do pętli "Siedlce" dojadą dodatkowe linie cmentarne:

» 62: Zajezdnia Wrzeszcz - Oliwa - Przymorze - Zaspa - Opera - Dworzec Główny - Siedlce; w godz. 09:00-17:00 co około 6-7 minut.
W obsłudze składy trójwagonowe 105Na.
» 64: Nowy Port - Letnica - Dworzec Główny - Siedlce, w godz. 08:00-18:00 co około 10 minut.
» 66: Zaspa - Przymorze - Oliwa - Wrzeszcz - Opera – Dworzec Główny - Siedlce, funkcjonuje przez cały dzień zamiast linii 12; w godz. 09:00-16:00 kursuje co około 6-7 minut.
» 69: Stogi Pasanil - Przeróbka - Brama Wyżynna - Siedlce, w godz. 08:00-17:00 co 20 minut.

Pozostałe linie tramwajowe:
» 2, 3, 5: Funkcjonują wg aktualnych sobotnio-świątecznych rozkładów jazdy.
» 6: Przez cały dzień obowiązuje podwojona częstotliwość funkcjonowania (tj. co 10-15 minut).
» 8: Wybrane kursy nie będą wykonane:
godz. 04:02 z przystanku "Brama Oliwska" do Oliwy p. Zaspę,
godz. 23:30 z Oliwy do zaj. Nowy Port przez Zaspę-Centrum.
» 11 i 12: Przez cały dzień nie funkcjonują (w zamian kursują tramwaje linii 6 i 66).
» 94: Funkcjonuje tylko w godz. ramowych 04:30-08:00 i 18:00-23:00 (w pozostałych godz. kursują tramwaje linii 64).

Komunikacja autobusowa
Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.
» 108, 118: Obowiązuje dodatkowy przystanek „Cmentarna” na ul. Stoczniowców.
» 110, 116, 126, 136, 157: W kierunku „Wrzeszcza PKP” obowiązuje trasa zmieniona: (...) - Słowackiego - Potokowa - Rakoczego - Jaśkowa Dolina – Konopnickiej - (...), na trasie objazdu obowiązują wszystkie istniejące przystanki. Przywrócenie stałych tras ok. godz. 20:00. Trasy i przystanki w kierunkach przeciwnych bez zmian.
» 111: W godz. 09:00-16:00 obowiązuje podwójna częstotliwość funkcjonowania (tj. co około 20 minut).
» 117: linia w obu kierunkach kursuje przez cały dzień zmienioną trasą, z pominięciem ul. Czyżewskiego.
W kierunku Sopotu: (...) - Piastowska - Obr. Westerplatte - Polanki - Op. Rybińskiego - Grunwaldzka - al. Niepodległości - (...)
W kierunku Jelitkowa: (...) - al. Niepodległości - Grunwaldzka - bezpośrednio skręt w ul. Piastowską - Piastowska - (...) W kierunku Jelitkowa obowiązuje dodatkowy przystanek "Hołdu Pruskiego" przy ul. Piastowskiej.
» 142, 162, 195: linie zawieszone
» 149: W kierunku Wrzeszcza PKP obowiązuje trasa zmieniona: (...) - Chrzanowskiego - Szymanowskiego - Grunwaldzka - Galeria Bałtycka - Wrzeszcz PKP. Taka organizacja ruchu jest utrzymana do chwili przywrócenia ruchu na ul. Słowackiego w kierunku Galerii Bałtyckiej (około godz. 20:00). Trasa i przystanki w kierunku przeciwnym bez zmian.
» 155, 255, 295: W godz. 08:00-18:00 kursują zmienioną trasą w kierunku „Chełm Witosa”: (...) - Armii Krajowej - Sikorskiego - Chełm Witosa.
W rejonie cmentarza Łostowickiego będzie funkcjonował dodatkowy przystanek „Łostowicka” na al. Armii Krajowej, za skrzyżowaniem z Łostowicką.
Będzie uruchomiony także dodatkowy przystanek „Chałubińskiego” przy al. Sikorskiego. Trasy i przystanki w kierunku Łostowic pozostają bez zmian.
» 156: Linia uruchomiona dodatkowo w godz. 08:00-16:00 co około 60 minut. W kierunku z Czermińskiego do Chełmu Witosa obowiązuje stała trasa. W kierunku Czermińskiego obowiązuje trasa zmieniona: Chełm Witosa - Sikorskiego - Armii Krajowej - Łostowicka - Warszawska - Jabłoniowa - (...) Na trasie objazdu obowiązują wszystkie istniejące przystanki.
» 174, 175: Obowiązuje trasa zmieniona w obu kierunkach. W kierunku Ujeściska, od przystanku "Hucisko" autobusy tych linii kursują trasą: (...) - Hucisko - 3 Maja - Armii Krajowej - Warszawska - (...)
W kierunku Centrum obowiązuje trasa: (...) - Warszawska - Armii Krajowej - Okopowa - (...)
Na trasach objazdowych obowiązują wszystkie istniejące przystanki.
» 210: Obowiązuje dodatkowy przystanek „Cmentarz Garnizonowy” na ul. Dąbrowskiego.
W kierunku Oruni Gościnnej obowiązuje trasa zmieniona: (...) - Powstańców Warszawskich - Nowe Ogrody - 3 Maja - Błędnik - (...), na trasie objazdu obowiązują przystanki „Bema” i „Urząd Miejski”.
» 212: Linia uruchomiona dodatkowo na stałej trasie w godz. 09:00-16:00 co około 40 minut.
» 227: Patrz linia 627.
» T3: W godz. 09:00-16:00 zwiększenie częstotliwości do co około 10 minut.
» 627: Linia dodatkowa. Kursuje przez cały dzień zamiast linii 227 (w godz. 08:00-17:30 nawet co około 10 minut) na trasie: Jelitkowo pętla tramw. - Pomorska - Chłopska - Zaspa SKM - Jana Pawła II - Rzeczypospolitej - Kościuszki - Słowackiego - Potokowa (powrót przez Jaśkową Dolinę - Grunwaldzką - Galerię Bałtycką) - Rakoczego - Nowolipie - Kartuska - Targ Sienny. Na trasie przejazdu obowiązują wszystkie istniejące przystanki.
» 662: Linia dodatkowa. Funkcjonuje przez cały dzień zamiast linii 162 na trasie Wrzeszcz PKP - Jaśkowa Dolina - Rakoczego - Nowolipie - Kartuska - Jabłoniowa - Armii Krajowej - Łostowicka - Łódzka - (...) - Orunia Górna - (...) - Łódzka - Armii Krajowej - 3 Maja - Kartuska - Nowolipie - Rakoczego - Jaśkowa Dolina - Wrzeszcz PKP. W godz. 08:00-17:00 obowiązuje częstotliwość funkcjonowania co 10 minut, w pozostałych godz. jak linia 162.
» 610: Dodatkowa linia cmentarna, funkcjonuje na trasie Cmentarz Łostowicki - Armii Krajowej - Cmentarz Srebrzysko, w godz. ramowych 07:00-19:00 co około 5-10 minut. Na trasie przejazdu obowiązują przystanki: „Cmentarz Łostowicki”, „Brama Wyżynna” (w obu kierunkach), „Dworzec Główny” (w obu kierunkach), „Dmowskiego” (w kierunku Srebrzyska), „Jaśkowa Dolina” (w kierunku Cm. Łostowickiego), „Galeria Bałtycka” (tylko w kierunku Srebrzyska), „Cmentarz Srebrzysko”.
» 611: Dodatkowa linia cmentarna, funkcjonuje na trasie Dworzec Główny - Cmentarz Łostowicki w godz. ramowych 08:00-19:00 co około 5-10 minut; obowiązują jedynie przystanki „Cmentarz Łostowicki”, „Brama Wyżynna” i „Dworzec Główny”.
» 612: Dodatkowa linia cmentarna, funkcjonuje na trasie Wrzeszcz PKP - Cmentarz Srebrzysko w godz. ramowych 07:00-19:00 co około 5-10 minut, obowiązują jedynie przystanki „Wrzeszcz PKP” i „Cmentarz Srebrzysko”, oraz, tylko w kierunku Wrzeszcza PKP - „Galeria Bałtycka”.
Wybrane inne linie zostaną zasilone dodatkowymi autobusami przegubowymi.

Środa, 02.11.2011

Komunikacja tramwajowa
Wszystkie linie: Obowiązują aktualne powszednie rozkłady jazdy.

Komunikacja autobusowa
Wszystkie linie: Funkcjonują wg powszednich rozkładów jazdy, ważnych w okresie nauki szkolnej.
» 162, 195, 227: W godz. 08:30-13:30 obowiązuje podwojenie częstotliwości funkcjonowania, celem polepszenia dojazdu do Cm. Łostowickiego.
» 108, 118: Obowiązuje dodatkowy przystanek „Cmentarna” na ul. Stoczniowców.
» 210: Obowiązuje dodatkowy przystanek „Cmentarz Garnizonowy” na ul. Dąbrowskiego w kier. Suchanina.
Wybrane inne linie zostaną zasilone dodatkowymi autobusami przegubowymi.

Źródło: http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/sipinfo/wiecejk/886


Ostatnia aktualizacja: 2011-10-26 20:01:44

Tylko zarejestrowani użytkownicy są uprawnieni do publikowania komentarzy.
Autor: Komentarz:
bronksiu
27.10.2011 18:04
Siakieś takie to strasznie skomplikowane... Mapki nie mogli zrobić?
marcinc
27.10.2011 18:08
W sumie co roku tak jest. Info autobusowe dla 1.11 rzeczywiście robi wrażenie sieczki, mimo, że lekko skróciłem to co jest na stronie ZTM. Reszta jest w miarę czytelna.
bronksiu
27.10.2011 18:13
Jak będzie wygladać obsługa linii 6x? Swingi? 3x105Na?
marcinc
27.10.2011 18:20
Na 62 pojawią się składy potrójne. Oczywiście tylko na wybranych zadaniach. Co do reszty... miejmy nadzieję, że N8C na Siedlcach nie będą się pokazywać :-)
bronksiu
27.10.2011 18:23
IMHO 117 w kierunku Jelitkowa mogłoby zajeżdżać na pętlę Oliwa...
marcinc
27.10.2011 18:25
I jak zawróci?
bronksiu
27.10.2011 18:43
... -> Niepodległości -> Grunwaldzka -> Obrońców Westerplatte -> Polanki -> Opata Jacka Rybińskiego -> Grunwaldzka -> Piastowska -> ...
lub:
... -> Niepodległości -> Grunwaldzka -> przystanek jak dla 122 -> zawróci na skrzyżowaniu Derdowskiego-Grunwaldzka -> Grunwaldzka -> Piastowska -> ...
marcinc
27.10.2011 18:55
Pierwsza opcja to strata masy czasu, druga może wykonalna, ale i tak nie wiem po co :-) Wygodna przesiadka na tramwaj przy Opackiej, z przyst. tymczasowego Hołdu Pruskiego blisko na SKM.
bronksiu
27.10.2011 18:58
Ah... Zapomniałem o przystanku Opacka...
garnek7855
27.10.2011 19:05
N8C się pojawi na Siedlcach, bo coś musi obsłużyć kursy niskopodłogowe na 64 :)
bronksiu
27.10.2011 19:17
Brygady niskopodłogowe na 64 mogą być również obsługiwane przez ZETW :)
marcinc
27.10.2011 20:37
A to wychodzi jeden helmut. Na 64 przeżyjemy :)
Wojciik
27.10.2011 20:49
Na 69 na pewno jakiś helmut będzie.
marcinc
27.10.2011 21:24
Uważaj żeby zakład Nowy Port nie zrobił sobie z Ciebie dowcipu ;]
stożek
02.11.2011 12:36
Dojazd na cmentarz na Krakowcu jak zwykle był tylko dla młodych, wysportowanych i wprawnych w operowaniu łokciami. Skoro nie przewidziano tutaj dodatkowej linii, to można było chociaż w tym dniu na linię 111 wysłać autobusy przegubowe.
gladi77
02.11.2011 13:51
Nie przewidziano dodatkowej linii, ale przewidziano dodatkowe kursy :) W dniu 01.11. linia 111 funkcjonowała z częstotliwością co 20 minut.
misiu345
02.11.2011 14:14
Szkoda, że dla tych co nie poruszają się na cm. na Krakowcu to jest pewnie aż za duzo częstotliwość co 20min... Co 10 min przynajmniej powinno być.
Wojciik
02.11.2011 21:51
@misiu354: Na cmentarze w N.Porcie i Oliwie nie było komunikacji dodatkowej i dało się żyć. A to są cmentarze większe niż na Krakowcu.
rajczek
04.11.2011 09:04
BTW - to już ostatnia taka organizacja ruchu na Wszystkich Świętych. Za rok niektóre tramwajowe linie cmentarne pojadą na Łostowice...
marcinc
04.11.2011 10:09
...co cieszy, bo dojście od strony Chełmu do cmentarza jest dużo wygodniejsze. Ciekawe czy linia 611 będzie uruchomiona. Zastąpienie jej tramwajem nie byłoby zbyt atrakcyjne jeśli chodzi o czas przejazdu. Szkoda, że zarzucono plan poprowadzenia trasy tram w al. AK od Sikorskiego do Łostowickiej. Bardzo by to poprawiło ofertę nie tylko 1 listopada... (ale nic straconego, rezerwa terenowa jest, zawsze ten fragmencik można dobudować :-) )
Sapphire
05.11.2011 12:20
Na Krakowiec zawsze był fatalny dojazd na 1.11. i dobrze, że ostatnio (2-3 lata?) chociaż "góra" się zreflektowała, żeby dać te autobusy co 20 minut... Natomiast faktem jest też, że jadąc w granicach południa czy trochę po, warunki były wręcz komfortowe i w miarę możliwości polecam na następny raz taką porę podróży na Krakowiec. ;)