Stopiątek coraz mniej


120NaG #1015
Aż 35 wagonów generacji 105N skasowano w 2010 roku.
Od nowego roku postępuje dalsze wycofywanie wyeksploatowanych tramwajów. W styczniu zapadły decyzje o wyłączeniu z ruchu wozów 1237, 1314, 1335, 1358, 1401. Obecnie niepewny jest los składu 1225+1224.
Równocześnie skierowano do ruchu nowe składy 1236+1336 oraz 1400+1359.

Zagrożony kasacją jest także zestaw 1315+1316, który został poważnie uszkodzony w pożarze na pętli Stogi Pasanil w dniu 14 stycznia 2011. Sieć trakcyjna opadła na dachy wagonów, zasilanie nie zostało automatycznie wyłączone. Oprócz konstrukcji dachu, uszkodzone zostały także obwody wysokiego oraz niskiego napięcia.

Ubytki w parku taborowym uzupełniane są systematycznie dostarczanymi nowymi oraz zmodernizowanymi pojazdami. Od początku roku na trasy wyjechały wozy 120NaG #1015 oraz N8CNF #1145, odpowiednio 5 dostarczony Swing oraz 37 dortmund.

Ostatnia aktualizacja: 2011-01-15 15:40:09


Brak komentarzy.
Tylko zarejestrowani użytkownicy są uprawnieni do publikowania komentarzy.