Rejestracja

Regulamin rejestracji:
Rejestracja umożliwia:
» umieszczanie komentarzy pod zdjęciami;
» umieszczanie wiadomości w usłudze Shoutbox;
» umieszczanie zdjęć w kategorii Pozostałe/Kategoria niepubliczna widocznej tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Administrator zastrzega sobie prawo do ingerowania w aktywość użytkownika w niniejszym serwisie, a w szczególności do:
1. edycji lub usunięcia komentarzy zawierających treści niezgodne z prawem, także treści wulgarne i reklamowe, błędy ortograficzne. Wskazane jest ponadto publikowanie wyłącznie komentarzy przemyślanych, wartościowych merytorycznie;
2. edycji lub usunięcia wiadomości Shoutbox zawierających treści niezgodne z prawem, także treści wulgarne i reklamowe, błędy ortograficzne. Wskazane jest ponadto publikowanie wyłącznie wiadomości przemyślanych, wartościowych merytorycznie;
3. edycji, usunięcia lub przeniesienia zdjęć dodanych przez użytkonika do kategorii publicznych;
4. deaktywacji lub usunięcia konta użytkownika łamiącego nagminnie niniejsze postanowienia;
5. usunięcia konta, na które użytkonik nie logował się przez okres 1 roku.