Oznaczenia słupów trakcyjnych
Oznaczenia słupów trakcyjnych
Oznaczenia słupów trakcyjnych | Znaki, sygnały
08-19 numer węzła lub odcinka międzywęzłowego
91 numer kolejny słupa na węźle lub odcinku międzywęzłowym
2.1 odległość (km) od początku odcinka międzywęzłowego (oznaczenie nie stosowane na węzłach)
-14 korekta położenia słupa trakcyjnego (oznaczenie nie stosowane na węzłach)

Powyższe, przykładowe oznaczenie mówi, iż słup nr 91 na odcinku międzywęzłowym Węzeł Piastowski (08) - Węzeł Pętla Kliniczna (19) znajduje się w kilometrze 2.086 tego odcinka.
oznaczenia, słup, trakcyjny, infrastruktura
Dodano: 26.03.2010 23:25 | Obejrzeń: 3512 | Nadesłane przez: marcinc
Komentarze
bronksiu
Użytkownik
13.02.2014 20:19
W kwestii formalnej: Nie powinno być "(...) w kilometrze 2,086 tego(...)"
Powyższy zapis sugeruje, że słup nr 91 jest dwa tysiące osiemdziesiąt sześć kilometrów od któregoś węzła.
marcinc
Admin
14.02.2014 17:27
Nie, powyższy zapis niczego takiego nie sugeruje.
bronksiu
Użytkownik
15.02.2014 16:59
W języku polskim separatorem dziesiętnym jest przecinek. Kropka jest co najwyżej separatorem tysięcy.