Drogi gościu/użytkowniku. Pamiętaj proszę, że poniższe ankiety prowadzone są wyłącznie wśród użytkowników Internetu, i to tylko tych, którzy z jakiegoś powodu trafili do serwisu "Tramwaje w Gdańsku". Wobec powyższego, wszelkie wnioski, które wyciągniesz można uogólnić wyłącznie na populację odwiedzających serwis "Tramwaje w Gdańsku", wyniki nie będą zaś reprezentatywne dla populacji mieszkańców lub pasażerów transportu zbiorowego na określonym obszarze. Dziękuję za zainteresowanie! marcinc
  Jak często korzystasz z transportu zbiorowego?
 • 70%

  3 razy w tygodniu lub częściej

 • 11%

  1-2 razy w tygodniu

 • 8%

  1-3 razy w miesiącu

 • 12%

  rzadziej niż raz w miesiącu

 • Oddano 466 głosów.
  Jak podróżujesz po mieście?
 • 45%

  Wyłącznie transportem zbiorowym

 • 26%

  Przeważnie transportem zbiorowym

 • 14%

  Równie często transportem zbiorowym jak i własnym pojazdem

 • 11%

  Przeważnie własnym pojazdem

 • 4%

  Zawsze własnym pojazdem

 • Oddano 480 głosów.
  Z jakich biletów transportu miejskiego zazwyczaj korzystasz?
 • 34%

  Okresowych jednego organizatora (np. ZTM, SKM)

 • 8%

  Okresowych metropolitalnych

 • 32%

  Jednorazowych

 • 6%

  Całodobowych lub innych

 • 13%

  Posiadam uprawnienie do przejazdów bezpłatnych

 • 7%

  Jeżdżę "na gapę"

 • Oddano 476 głosów.
  Czy wspólna taryfa biletowa w Trójmieście, także w SKM, byłaby dla Ciebie korzystna?
 • 63%

  Zdecydowanie tak

 • 10%

  Raczej tak

 • 3%

  Nie wiem

 • 2%

  Raczej nie

 • 3%

  Zdecydowanie nie

 • 15%

  Jest mi obojętna, ponieważ i tak podróżuję liniami tylko jednego organizatora (np. ZTM)

 • 5%

  Jest mi obojętna, ponieważ nie korzystam z transportu zbiorowego i wspólna taryfa tego nie zmieni

 • Oddano 478 głosów.
  Na pewnym odcinku funkcjonuje SKM oraz równolegle linie autobusowe, trolejbusowe lub tramwajowe.
 • 18%

  Zwykle wybieram SKM

 • 31%

  Zwykle wybieram autobus, trolejbus lub tramwaj, ale podróżował(a)bym SKM gdyby wprowadzono wspólną taryfę biletową

 • 33%

  Zwykle wybieram autobus, trolejbus lub tramwaj, gdyż połączenie jest bardziej dogodne (np. bliżej do przystanku, nie trzeba się przesiadać)

 • 17%

  Zwykle wybieram autobus, trolejbus lub tramwaj, z innego powodu

 • Oddano 442 głosów.
  Ile masz lat?
 • 13%

  15 lub mniej

 • 23%

  od 16 do 20

 • 23%

  od 21 do 25

 • 11%

  od 26 do 30

 • 15%

  od 31 do 40

 • 7%

  od 41 do 50

 • 4%

  od 51 do 60

 • 4%

  61 lub więcej

 • Oddano 822 głosów.
  Jak oceniasz poziom cen biletów w trójmiejskim transporcie zbiorowym?
 • 3%

  Bardzo niski

 • 4%

  Niski

 • 44%

  Umiarkowany

 • 29%

  Wysoki

 • 20%

  Bardzo wysoki

 • Oddano 454 głosów.
  Nowa ankieta
  Nieuciążliwy dla Pani/Pana czas oczekiwania na przystanku wynosi maksymalnie około:
 • 51%

  5 minut

 • 36%

  10 minut

 • 9%

  15 minut

 • 1%

  20 minut

 • 3%

  nie przeszkadza mi oczekiwanie dłuższe niż 20 minut

 • Oddano 205 głosów.