ET22-784
ET22-784
ET22-784 | Kolej
Kołobrzeg. Byk z CM Łódź wyjeżdża do Krakowianki MPPEr 83102. W tle 1177 z CM Ostrów i żurawicki 520, który pojedzie z Borami Tucholskimi. 1.09.2007.
ET22, ET22-784, 784, PKP, Cargo, lato, wrzesień
Dodano: 02.09.2007 21:34 | Obejrzeń: 2425 | Nadesłane przez: marcinc