ul. Gdańska, 06.10.2011
ul. Gdańska, 06.10.2011
ul. Gdańska, 06.10.2011 | Etap IIIA
Gdańsk, ul. Gdańska, 06.10.2011r.

Od tego tego miejsca nie ma już żadnych działań modernizacyjnych bądź niemodernizacyjnych torowiska.
Za moimi plecami, rozszabrowane torowisko.
Ogólny widok na jezdnię i torowisko.
Widok na zachód, tędy w przyszłości pojedziemy Drogą Zieloną.
Widok na PGE Arenę.
Mimo, że wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że tędy nie jeździ tramwaj to i tak znajdzie się taka osoba, która będzie na niego czękać.
październik, jesień, infrastruktura
Dodano: 12.10.2011 01:04 | Obejrzeń: 3380 | Nadesłane przez: E11