EU07-239
EU07-239
EU07-239 | Kolej
Tczew, szlak Malinowo podg - Górki podg.
TLK 57104 Gdynia Główna - Zielona Góra.

Pociąg TLK pokonuje linię nr 735, która stanowi obwodnicę towarową Tczewa. Pociąg omija w ten sposób stację Tczew.
Powód: rozbiórka wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie.

W normalnych warunkach nie kursują i nigdy nie kursowały tędy pociągi pasażerskie.

12.11.2010.
EU07, EU07-239, PKP, InterCity, listopad, jesień, objazd
Dodano: 12.11.2010 19:35 | Obejrzeń: 2494 | Nadesłane przez: marcinc