Łączenie szyn
Łączenie szyn
Łączenie szyn | Etap IIIA
Spawane termitowo połączenie dwóch typów szyny: tramwajowa Ri60 (z lewej) i kolejowa S49 (z prawej).
Jak widać cała szyna Ri60 jest nieco wyższa od szyny S49.
Łapki sprężyste prztwierdzenia SB w obrębie połączenia są chwilowo wyciągnięte.
GPKM, modernizacja, Kartuska, 24.09.2010, wrzesień
Dodano: 24.09.2010 20:52 | Obejrzeń: 3276 | Nadesłane przez: jsz