120NaG dla Gdańska
120NaG dla Gdańska
120NaG dla Gdańska | PESA 120NaG
Bydgoszcz, hala produkcyjna spółki PESA.
Zdjęcie wykonane podczas oficjalnej prezentacji dla władz i mediów w dniu 6 sierpnia 2010.

Na zdjęciu człony drugiego w kolejności tramwaju 120Na, który trafi do Gdańska.
120NaG, PESA, produkcja, sierpień, lato
Dodano: 01.09.2010 09:56 | Obejrzeń: 4095 | Nadesłane przez: news