120NaG dla Gdańska
120NaG dla Gdańska
120NaG dla Gdańska | PESA 120NaG
Bydgoszcz, hala produkcyjna spółki PESA.
Zdjęcie wykonane podczas oficjalnej prezentacji dla władz i mediów w dniu 6 sierpnia 2010.

Człon III tramwaju 120Na dla Gdańska. Herb Wielki Miasta Gdańska usunięto z tego miejsca jeszcze przed dostarczeniem tramwaju do Gdańska.
120NaG, 1011, PESA, produkcja, sierpień, lato
Dodano: 01.09.2010 09:58 | Obejrzeń: 5308 | Nadesłane przez: news