DUEWAG N8CNF #1176

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1176 1981wyświetlacze R&G
ex N8C KVG 416
Przyjazd do Gdańska: 15.06.2015.
Włączenie do eksploatacji: w eksploatacji
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc