DUEWAG N8CNF #1175

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1175 1981wyświetlacze R&G
ex N8C KVG 415
Przyjazd do Gdańska:
Włączenie do eksploatacji:
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc