DUEWAG N8CNF #1174

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1174 1981wyświetlacze R&G
ex N8C KVG 414
Przyjazd do Gdańska: 03.08.2015.
Włączenie do eksploatacji:
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc