DUEWAG N8CNF #1173

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1173 1981wyświetlacze R&G
ex N8C KVG 413
Przyjazd do Gdańska: 26.06.2015.
Włączenie do eksploatacji: W eksploatacji
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc