DUEWAG N8CNF #1172

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1172 1981wyświetlacze R&G
ex N8C KVG 412
Przyjazd do Gdańska: 25.05.2015.
Włączenie do eksploatacji: W eksploatacji (od stycznia/lutego 2017)
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc