DUEWAG N8CNF #1171

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1171 1981wyświetlacze R&G
ex N8C KVG 411
Przyjazd do Gdańska: 13.07.2015.
Włączenie do eksploatacji: ~02.08.2015.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc