DUEWAG N8CNF #1170

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1170 1981wyświetlacze R&G
ex N8C KVG 410
Przyjazd do Gdańska: 02.07.2015.
Włączenie do eksploatacji: W eksploatacji liniowej
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc