DUEWAG N8CNF #1169

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1169 1981wyświetlacze R&G
ex N8C KVG 409
Przyjazd do Gdańska: 20.04.2015.
Włączenie do eksploatacji:
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc