DUEWAG N8CNF #1168

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1168 1981wyświetlacze R&G
ex N8C KVG 408
Przyjazd do Gdańska: 11.05.2015.
Włączenie do eksploatacji: ?
--
Kolizja z 1137 dn. 30.05.17.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc