DUEWAG N8CNF #1167

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1167 1981wyświetlacze R&G
ex N8C KVG 407
Przyjazd do Gdańska: 22.03.2015.
Włączenie do eksploatacji: 01.05.2015.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc