DUEWAG N8CNF #1166

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1166 1981wyświetlacze R&G
ex N8C KVG 406
Przyjazd do Gdańska: 04.04.2015.
Włączenie do eksploatacji:
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc