DUEWAG N8CNF #1165

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1165 1981wyświetlacze R&G
ex N8C KVG 405
Przyjazd do Gdańska: 26.06.2015.
Włączenie do eksploatacji:
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc