DUEWAG N8CNF #1164

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1164 1981wyświetlacze R&G
ex N8C KVG 404
Przyjazd do Gdańska: 27.04.2015
Włączenie do eksploatacji: 07.09.2015
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc