DUEWAG N8CNF #1163

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1163 1981wyświetlacze R&G
ex N8C KVG 403
Przyjazd do Gdańska: 27.03.2015.
Włączenie do eksploatacji:
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc