DUEWAG N8CNF #1162

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1162 1981wyświetlacze R&G
ex N8C KVG 402
Przyjazd do Gdańska: 02.03.2015.
Włączenie do eksploatacji: 01.05.2015.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc