DUEWAG N8CNF #1161

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1161 1981wyświetlacze R&G
ex N8C KVG 401
Przyjazd do Gdańska: 20.07.2015.
Włączenie do eksploatacji:
Günter Grass
Kolorystyka zewnętrzna wzorowana na schemacie malowania Danziger Elektrische Strassenbahn A.G. okresu międzywojennego.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc