DUEWAG N8CNF #1154

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1154 1983wyświetlacze R&G
1154, ex N8C DSW21 154
Przyjazd do Gdańska: 13.04.2012.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc