DUEWAG N8CNF #1152

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1152 1983wyświetlacze R&G
1152, ex N8C DSW21 152
Przyjazd do Gdańska: 9.02.2012.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc