DUEWAG N8CNF #1151

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1151 1983wyświetlacze R&G
1151, ex N8C DSW21 151
Przyjazd do Gdańska: 28.12.2011.
Pantograf połówkowy Stemmann.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc