DUEWAG N8CNF #1150

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1150 1983wyświetlacze R&G
1150, ex N8C DSW21 150
Przyjazd do Gdańska: 23.03.2012.

--
wagon odstawiony w wyniku kolizji z #1290+92 dn. 3.08.2016
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc