DUEWAG N8CNF #1149

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1149 1983wyświetlacze R&G
1149, ex N8C DSW21 149
Przyjazd do Gdańska: 29.02.2012.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc