DUEWAG N8CNF #1148

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1148 1983wyświetlacze R&G
1148, ex N8C DSW21 148
Przyjazd do Gdańska: 2.06.2011.
Włączenie do ekspl.: 20.06.2011.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc