DUEWAG N8CNF #1147

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1147 1983wyświetlacze R&G
1147, ex N8C DSW21 147
Przyjazd do Gdańska: 6.12.2011.
Włączenie do ekspl.: 8.12.2011.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc