DUEWAG N8CNF #1145

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1145 1982wyświetlacze R&G
Przyj. do Gda.: 01.2011.
Wł. do ekspl.: 01.2011.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc