DUEWAG N8CNF #1144

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1144 1982wyświetlacze R&G
ex N8C DSW21 144
Przyjazd do Gdańska: 19.12.2010.
Włączenie do eksploatacji: 21.12.2010.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc