DUEWAG N8CNF #1143

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1143D7/006/1H 1981wyświetlacze R&G
1143'', ex N8C DSW21 143
Przyjazd do Gdańska: 7.12.2009.
Włączenie do eksploatacji: 17.12.2009.

Pantograf połówkowy Stemmann.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc