DUEWAG N8CNF #1141

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1141D7/015/1H 1981wyświetlacze R&G
1141'', ex DSW21 141
Przyjazd do Gdańska: 27.09.2008.
Włączenie do eksploatacji: 30.10.2008.
Włącz. do eksploatacji po mod.: 14.07.2010.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc