DUEWAG N8CNF #1140

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1140D7/014/1H 1981wyświetlacze R&G
1140'', ex DSW21 140
Przyjazd do Gdańska: 9.02.2007.
Włączenie do eksploatacji: 16.05.2007.
Włączenie do eksploatacji po modernizacji: 9.08.2010.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc