DUEWAG N8CNF #1139

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1139D7/012/1H 1981wyświetlacze R&G
1139'', ex DSW21 139
Przyjazd do Gdańska: 2.12.2008.
Włączony do eksploatacji: 6.04.2010.
Przyj. do Gdańska po mod.: 25.10.2010.
Wł. do ekspl. po mod: 1.11.2010.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc