DUEWAG N8CNF #1138

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1138D7/046/1H 1981wyświetlacze R&G
1138'', ex DSW21 138
Przyjazd do Gdańska: 22.12.2008.
Włączony do eksploatacji: 20.03.2009.
Wyj. z Gdańska do MT: 19.09.2010.
Przyj. po mod.: 24.11.2010.
Wł. do ekspl. po mod.: 6.12.2010.
--
Uszkodzony po powodzi.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc