DUEWAG N8CNF #1137

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1137D7/045/1H 1981wyświetlacze R&G
1137'', ex DSW21 137
Przyjazd do Gdańska: 19.01.2009.
Włączenie do eksploatacji: 27.02.2009.
Wyj. z Gda. do mod.: 30.08.2010.
Przyj. do Gda. po mod.: 06.11.2010.
Wł. do ekspl. po mod.: 20.11.2010.
--
Kolizja z 1168 dn. 30.05.17.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc