DUEWAG N8CNF #1136

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1136D7/005/1H 1981wyświetlacze R&G
1136''', ex N8C DSW21 136
Przyjazd do Gdańska: 18.07.2009.
Włączenie do eksploatacji: 22.07.2009.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc