DUEWAG N8CNF #1135

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1135D7/013/1H 1981wyświetlacze R&G
1135'', ex N8C DSW21 135
Przyjazd do Gdańska: 9.02.2010.
Włączenie do eksploatacji: 15.02.2010.
Pierwszy wóz ze zmodyfikowanym członem niskopodłogowym oraz nowym pulpitem motorniczego.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc