DUEWAG N8CNF #1134

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1134D7/030/1H 1981wyświetlacze R&G
1134'', ex N8C DSW21 134
Przyjazd do Gdańska: 30.08.2010.
Włączenie do ekspl.: 6.09.2010.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc