DUEWAG N8CNF #1133

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1133D7/008/1H 1981wyświetlacze R&G
1133'', ex DSW21 133
Przyjazd do Gdańska: 23.02.2007.
Włączenie do eksploatacji: 28.04.2007.
Włączenie do eksploatacji po modernizacji: 09.08.2010.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc