DUEWAG N8CNF #1132

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1132 1981wyświetlacze R&G
1132'', ex DSW21 132
Przyj. do Gda. po mod.: 17.11.2010.
Wł. do ekspl. po mod.: 29.11.2010.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc