DUEWAG N8CNF #1131

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1131D7/044/1H 1981wyświetlacze R&G
1131'', ex N8C DSW21 131
Przyjazd do Gdańska: 24.01.2010.
Włączenie do eksploatacji: 05.02.2010.

Pantograf połówkowy Stemmann.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc