DUEWAG N8CNF #1129

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1129D7/047/1H 1981wyświetlacze R&G
ex N8C DSW21 129.
Przyjazd do Gdańska: 21.02.2010.
Włączenie do eksploatacji: 08.03.2010.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc