DUEWAG N8CNF #1128

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1128 1981wyświetlacze R&G
1128'', ex N8C DSW21 128
Przyjazd do Gdańska: 03.10.2010.
Włączenie do eksploatacji: 17.10.2010.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc